วัน (คาบที่)
เวลา
1
08.40-09.30
2
09.30-10.20
3
10.20-11.10
4
11.10-12.00
5
12.00-13.00
6
13.00-13.50
7
13.50-14.40
8
14.40-15.30
9
15.30-16.20
10
16.20-17.10
จันทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พุธ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศุกร์